Середа, 21.08.2019, 20:11
Вітаю Вас Гість |

смт  Варва     Персональний сайт В. Денисенка

Вихід

Увага! Шановні одинадцятикласники! Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 24 березня 2018 року. Деталі на сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти http://kievtest.org.ua
     
              
                       

Тести (педагогіка і психологія)


Тестування з питань теорії педагогіки та психології

Пропонуємо Вам перевірити рівень теоретичних знань з питань теорії педагогіки та психології.
Інструкція до тесту
Зверніть увагу! Представлені тестові завдання містять один тип питань: на вибір однієї правильної відповіді. Час тестування 45 хвилин. Для проходження тесту ви маєте 2 спроби. Бажаємо успіхів!
Заполните форму регистрации
Прізвище, ініціали
Количество вопросов в тесте: 20
 
При прохождении теста, пожалуйста, не нажимайте кнопку 'Назад' в браузере и не перезагружайте страницу. Иначе тест начнется сначала.

Тест з педагогіки 
1. Педагогіка це: 
А) наука про передачу даних; 
Б) наука про освіту; 
В) наука про виховання. 
2. Які завдання ставляться перед педагогічною наукою? 
А) виховання, навчання підростаючого покоління; 
Б) пізнання законів виховання, озброєння педагогів-практиків знанням теорії навчально-виховного процесу
В) вивчення виховання як чинника духовного розвитку людей. 
3. Що визначило розвиток педагогіки як науки
А) прогрес науки і техніки; 
Б) турбота батьків про щастя дітей; 
В) біологічний закон збереження роду; 
Г) об'єктивна потреба у підготовці людини до життя і праці; 
Д) підвищення ролі виховання у суспільному житті. 
4. це те, що залишається, коли все забуто. 
А) надія; 
Б) склероз; 
В) освіту. 
5. Наведіть відповідність 

1 Ян Амосс Каменський  А) Мав демократичні погляди, вважав, що всі повинні матиосвіту. 
2 Джон Локк  Б) Розробив систему освіти. (Ціль-виховання джентльмена) 
3 Сократ  В) Ввів класно-урочну систему освіти. Принцип - навчати всіх, всьому. 


6. Наведіть відповідність 

Педагогіка  А) Людина розумової праці. 
2 Інтелігент  Б) Наука про виховання. 
Предмет педагогіки  В) область педагогічнихзакономірностей, механізми, умови і чинники ефективного навчання, виховання і розвитку в соціальних суб'єктах. 

7. Процес виховання це: 
А) Цілеспрямований і організований процес формування особистості; 
Б) Спрямований вплив на людину з боку громадських інститутів з метою формування у нього певних знань, поглядів і переконань, моральних цінностей; 
В) Передача накопиченого досвіду від старших поколінь до молодших. 
8. Відображення людиною об'єктивної дійсності у формі фактів, уявлень, понять і законів науки це: 
А) навчання
Б) знання
В) життєвий досвід. 
9. Навчання це: 
А) спеціально організований, целеполагающей і керований процес взаємодії вчителя та учнів спрямований на засвоєння ЗУНов, формуваннясвітогляду, розвитку розумових сил і потенційних можливостей учнів, закріплення навичок самоосвіти у відповідності з поставленими цілями; 
Б) Передача знань від вчителя до учнів з метою соціальної адаптації та підготовки їх до життя; 
В) Організація самостійної навчальної роботи учнів з метою оволодіння знаннями, вміннями та навичками. 
10. Метою виховання є: 
А) Орієнтація на цінності, які будуть пріоритетними для людини; 
Б) Розвиток почуттів, інтуїції, виховання душі; 
В) Розвиток людського «Я». 
11. Традиційними методами дослідження в педагогіці є: 
А) Моніторинг та контент-аналіз; 
Б) Рольові ігри; 
В) Спостереження і вивчення досвіду. 
12. Галуззю педагогіки не є: 
А) Естетика; 
Б) Корекційна педагогіка; 
В) Тифлопедагогіка. 
13. Світову славу російської педагогіки приніс: 
А) К.Д. Ушинський 
Б) В.А. Сухомлинський 
В) А.С. Макаренко 
14. Основу навчання складають: 
А) Наступність і передача накопиченого досвіду від старших поколінь до молодших; 
Б) Самонавчання, самовиховання і самоактуалізація; 
В) Знання, вміння і навички. 
15. Соціалізація це- 
А) Процес засвоєння і активного відтворення людиною соціального досвіду; 
Б) Процес формування особистості в певному соціальному середовищі; 
В) Завантаження та передача накопиченого досвіду від вчителя учням. 
16. Не є вченим-педагогом: 
А) Ушинський К.Д. 
Б) Макаренко А.С. 
В) Виготський Л.С. 
17. Основою для утворення педагогіки як науки була: 
А) Психологія; 
Б) Філософія; 
В) Антропологія. 
18. Провідна категорія педагогіки це - 
А) Освіта
Б) Виховання; 
В) Соціалізація
19. Наведіть відповідність: 

1 Макро фактори  А) ЗМІ, тип поселення, регіональні умови. 
2 Мезо фактори  Б) Етнокультурні умови, країна як природно-кліматичний фактор, держава як політико-юридична явище. 
3 Мікро фактори  В) Космоспланети, світ. 
4 Мега фактори  Г) Сім'я і домашнє вогнище, групи однолітків і субкультури. 

20. Процес целепологания має на увазі: 
А) постановку цілей; 
Б) обгрунтування і постановку цілей; 
В) постановка правильної мети. 
21. Педагогічний процес це: 
А) система, що об'єднує в собі процеси навчання, виховання, розвиток; 
Б) процес формування соціально адаптованої особистості; 
В) сукупність процесів, суть яких полягає в тому, що соціальний досвід перетворювався на якості формованого людини. 
22. Компонентами педагогічного процесу є: 
А) педагоги, виховуваних, умови виховання; 
Б) цільову, діяльнісний, трудовий; 
В) цільовий, змістовний, результативний, діяльнісний. 
23. Головною метою освіти є: 
А) засвоєння необхідних знань, умінь, навичок; 
Б) формування особистості, здатної до саморозвитку, самонавчання, самоактуалізації, самостійному прийому рішень і рефлексії над власною поведінкою; 
В) активне включення учня в освітній процес. 
24. Цілісність педагогічного процесу полягає в: 
А) у підпорядкуванні всіх процесів, що його утворюють, головною, загальної та єдиної мети-формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості; 
Б) в тому, що всі процеси, що утворюють педагогічний процес протікають в одних і тих же умовах; 
В) в тому, що всі процеси, що утворюють педагогічний процес мають загальну методологічну основу. 
25. Визначальним фактором при постановці мети виховання є: 
А) рівень розвитку педагогічної науки і практики; 
Б) ідеологія і політика держави; 
В) потреби суспільства. 
26. Педагогіку як самостійну науку виділив: 
А) Демокріт; 
Б) Ян Амос Каменський; 
В) Джон Локк. 
27. Формування ціннісного ставлення в житті, що забезпечує стійке і гармонійний розвиток особистості (виховання почуття обов'язку, справедливості, щирості, відповідальності та інших якостей, здатних надати вищий сенс справах, думок і почуттів людини) це- 
А) виховний процес; 
Б) духовне виховання; 
В) соціальне виховання. 

28. Закон паралельної дії полягає в тому, що: 
А) педагог впливає на особистість через колектив
Б) педагог впливає на особистість, а колектив на педагога; 
В) відбувається паралельний вплив педагога на учнів, а учні на педагога. 
29. Основними категоріями педагогіки є: 
А) педагогічний процес, процес виховання і процес навчання; 
Б) навчання, освіта, виховання; 
В) навчання, освіта, виховання, розвиток і формування. 
30. Процес становлення людини як соціальної істоти під впливом усіх без винятку факторів - екологічних, соціальних, економічних, ідеологічних,психологічних і т.д., досягнення рівня зрілості, стійкості це - 
А) розвиток; 
Б) формування; 
В) виховання; 
Г) соціалізація. flag-ukrainy-animatsionnaya-kartinka-0016 Тести ЗНО онлайн

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тренажер з правопису української мови


ЗНО КЛУБ

зно клуб

САЙТ ОЛЕКСАНДРА АВРАМЕНКА

Сайт Олександра Авраменка

ЕКСПРЕС-УРОКИ

Експрес-уроки

МОВНИЙ БАР

Мовний бар


ДОВІДНИК З УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОВЖИВАННЯ

Довідник з українського слововживання


ПОСІБНИК ЄВГЕНІЇ ЧАК "ЧИ ПРАВИЛЬНО МИ ГОВОРИМО?"

Посібник Євгенії Чак "Чи правильно ми говоримо?"


ОФІЦІЙНИЙ САЙТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Офіційний сайт української мови

-А (-Я) ЧИ -У (-Ю) В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

-А (-Я) чи -У (-Ю) в родовому відмінкуЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОРТАЛ

Лінгвістичний портал


КОРПУС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Корпус української мови


ПОРТАЛ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Портал української мови

Сайт Олександра АвраменкаЕкспрес-уроки

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК (СУМ)

Електронний підручник (СУМ)

Мовний бар 
Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтів - uCoz