Середа, 21.08.2019, 19:20
Вітаю Вас Гість |

смт  Варва     Персональний сайт В. Денисенка

Вихід

Увага! Шановні одинадцятикласники! Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 24 березня 2018 року. Деталі на сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти http://kievtest.org.ua
     
              
                       

МАН


Міністерство освіти і науки України 
Управління освіти і науки
 Варвинської райдержадміністрації 
Чернігівське територіальне відділення МАН України 
 Відділення: літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 
Секція: фольклористика 

 Інтерпретація символів та міфологічних образів в українському фольклорі 
 Роботу виконала: 
 Хоменко Юлія Миколаївна, учениця 10-А класу Варвинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Варвинської районної ради Чернігівської області
 Науковий керівник: Денисенко Василь Васильович, вчитель української мови та літератури Варвинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 Варва – 2016 

                                                         Тези 
 Інтерпретація символів та міфологічних образів в українському фольклорі 
 Автор: Хоменко Юлія Миколаївна, учениця 10 класу Варвинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Варвинської районної ради 
 Науковий керівник: Денисенко Василь Васильович, учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи I-III ступенів Варвинської районної ради Чернігівське територіальне відділення МАН 
 Актуальність дослідження полягає у тому, що окремі питання образно-міфологічної та символічної поетики українського фольклору потрапляли в поле зору дослідників у різні часи. Водночас, на жаль, в Україні відсутні комплексні дослідження інтерпретації символів та міфологічних образів в українському фольклорі. Метою науково-пошукової роботи визначено огляд символіки національного фольклору, а також специфічних рис української міфології. Визначена мета зумовила виконання таких завдань: 
1. Визначити сутність та наповнення символу у фольклорі. 
 2. Розглянути основні символи в українському фольклорі. 
3. Дослідити особливості української міфології та її образів. 
результатами дослідження є наступні висновки: 1. Найвиразнішою рисою українського фольклору є його символічність. Сучасна фольклорна картина світу створена внаслідок розширення значень слів та перекодування контексту. 
2. Символіка українського фольклору складається з двох рівнів: жанрово-символічного і світоглядного. На жанровому рівні образи-символи створювались ритуалом, міфом; на світоглядному рівні – на рівні моделі циклічного колообігу життя природи і людини. Система символів українського фольклору на різних етапах розвитку включає символи-архетипи, символи-кліше та психологічні символи. 
3. Щодо специфічних рис української міфології, то традиція шанувати богів на Русі мала глибоке коріння. Слов’янський язичницький пантеон увібрав у себе усі попередні вірування та поклоніння.Усі слов'янські боги ділилися на богів сонячних і богів функціональних. Верховне божество слов'ян – це Сварог (він же Рід). До сонячних богів належали: Ярило, Хорс, Сварог та Даждьбог. До функціональних богів - Перун, Велес, Семаргл та Стрибог. Крім того, українці вірили, що їхні краї повсюдно населяють найрізноманітніші духи та демони. Найбільше залишків міфологічних сюжетів та образів українці зберегли в своїх обрядах, звичаях: колядках, щедрівках, веснянках, купальських піснях, замовляннях, забобонах, казках тощо. 


                                      

 
                                                                                                                   
                                                                                                                  ТЕЗИ

науково-дослідницької роботи на тему:

«Літературний аспект ідіостилю  Івана Лучука»

Автор: Філоненко Тетяна Олександрівна, учениця Варвинської загальноосвітньої школи І-ІІІ степенів Варвинської районної ради

Науковий керівник: Денисенко Василь Васильович

         

          Актуальність пошукової роботи зумовлена необхідністю поглибленого вивчання в нових суспільних умовах мовлення сучасної художньої літератури шляхом дослідження ідіостилів видатних вітчизняних письменників та поетів.

Іван Лучук – один з яскравих представників в  українській літературі XX-ХХІ ст., поет-паліндромоніст, який вражає мовою своїх  поезій, оскільки в ній сплелися такі художньо-образні засоби, які відрізняють  його як індивідуальну особистість від  інших авторів.

Мета пошукової роботи  – визначення головних особливостей індивідуального стилю поета-паліндромоніста Івана Лучука.

Метою пошукової роботи були визначені наступні завдання:

- розглянути  ідіостиль як прояв мовної особистості письменника;

-  дослідити художньо-образотворчі засоби в стилі письменника;

-  надати характеристику творчості Івана Лучука;

 - визначити особливості паліндромонів Івана Лучука.

Основними результатами дослідження є наступні висновки:

1. Дослідження художнього тексту нерозривно пов'язані з вивченням специфіки функціонування ідіостилю письменника або поета. І хоча індивідуальний стиль не раз ставав предметом досліджень і наукових дискусій, єдиного універсального визначення й розмежування в термінології даному терміну також не існує.  Ми дотримуємося позиції, що ідіостиль автора відбивається в стилі художнього й поетичного твору, і його можна визначити як систему концептуально значимих для письменника, комунікативно й естетично обумовлених принципів організації тексту, що диктують відбір і поєднуваність мовних засобів, стилістичних прийомів і т.д.

2. Кожен письменник або поет  використовує свої власні художні засоби, за допомогою яких він досягає мети – створює художньо-естетичне полотно.  За допомогою художніх засобів автор зображує певний світ і виражає до нього своє ставлення. До художніх засобів, використовуваних авторами, відносять:   лексику художнього мовлення (пряме й переносне значення слів, синоніми, антоніми, пароніми, архаїзми, неологізми, діалектизми, жаргонізми, вулгаризми й т.п.); тропіка художнього мовлення (епітет, метафора, синекдоха, порівняння, алегорія, гіпербола, перифраз, символ, оксиморон, літота, метонімія);   стилістичні фігури (інверсія, паралелізм, повтори, градація, еліпс, риторичні фігури); принципи фоніки (звуконаслідування, анафора, епіфора).

3. Іван Лучук – відомий український поет, прозаїк, літературознавець, перекладач та  редактор. Він також є співзасновником Асоціації українських письменників, Міжнародної асоціації візуального мовлення, літературних груп «ЛуГоСад», «Геракліт», «ПУП».  Іван Лучук багато друкується, він є автором 10 поетичних збірок, роману у новелах «Уліссея», багатьох літературознавчих збірок, упорядником двох десятків альманахів та антологій.

4. Іван Лучук в українській літературі прославився своїми паліндромонами (паліндром – це слово, число, набір символів, словосполучення або віршований рядок, що однаково читається в обох напрямках).Саме він є автором  найбільшого у світі паліндромного тексту «Епос і нині сопе» довжиною у 3333 літери.   У поезіях Івана Лучука зустрічаються багато різнотипних паліндромів, однак суцільного паліндромонного принципу автор не дотримується. Тому досить часто його поезії можна назвати неточними, вільними паліндромонами.   Також різні паліндромони Івана Лучука демонструють то буквенну симетричність, то звукову, то їхнє змішування.  Щодо римування його поезій, то важко знайти якесь римування у паліндромоні в межах рядків, часто це римування  внутрішнє, смислове. 

flag-ukrainy-animatsionnaya-kartinka-0016 Тести ЗНО онлайн

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тренажер з правопису української мови


ЗНО КЛУБ

зно клуб

САЙТ ОЛЕКСАНДРА АВРАМЕНКА

Сайт Олександра Авраменка

ЕКСПРЕС-УРОКИ

Експрес-уроки

МОВНИЙ БАР

Мовний бар


ДОВІДНИК З УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОВЖИВАННЯ

Довідник з українського слововживання


ПОСІБНИК ЄВГЕНІЇ ЧАК "ЧИ ПРАВИЛЬНО МИ ГОВОРИМО?"

Посібник Євгенії Чак "Чи правильно ми говоримо?"


ОФІЦІЙНИЙ САЙТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Офіційний сайт української мови

-А (-Я) ЧИ -У (-Ю) В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

-А (-Я) чи -У (-Ю) в родовому відмінкуЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОРТАЛ

Лінгвістичний портал


КОРПУС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Корпус української мови


ПОРТАЛ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Портал української мови

Сайт Олександра АвраменкаЕкспрес-уроки

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК (СУМ)

Електронний підручник (СУМ)

Мовний бар 
Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтів - uCoz