Середа, 21.08.2019, 19:19
Вітаю Вас Гість |

смт  Варва     Персональний сайт В. Денисенка

Вихід

Увага! Шановні одинадцятикласники! Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 24 березня 2018 року. Деталі на сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти http://kievtest.org.ua
     
              
                       

МАН


Міністерство освіти і науки України 
Управління освіти і науки
 Варвинської райдержадміністрації 
Чернігівське територіальне відділення МАН України 
 Відділення: літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 
Секція: фольклористика 

 Інтерпретація символів та міфологічних образів в українському фольклорі 
 Роботу виконала: Хоменко Юлія Миколаївна, учениця 10-А класу Варвинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Варвинської районної ради Чернігівської області
 Науковий керівник: Денисенко Василь Васильович, вчитель української мови та літератури Варвинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Варва – 2016 

 Тези 
 Інтерпретація символів та міфологічних образів в українському фольклорі 
 Автор: Хоменко Юлія Миколаївна, учениця 10 класу Варвинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Варвинської районної ради 
 Науковий керівник: Денисенко Василь Васильович, учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи I-III ступенів Варвинської районної ради Чернігівське територіальне відділення МАН 
 Актуальність дослідження полягає у тому, що окремі питання образно-міфологічної та символічної поетики українського фольклору потрапляли в поле зору дослідників у різні часи. Водночас, на жаль, в Україні відсутні комплексні дослідження інтерпретації символів та міфологічних образів в українському фольклорі. Метою науково-пошукової роботи визначено огляд символіки національного фольклору, а також специфічних рис української міфології. Визначена мета зумовила виконання таких завдань: 
1. Визначити сутність та наповнення символу у фольклорі. 
 2. Розглянути основні символи в українському фольклорі. 
3. Дослідити особливості української міфології та її образів. 
результатами дослідження є наступні висновки: 1. Найвиразнішою рисою українського фольклору є його символічність. Сучасна фольклорна картина світу створена внаслідок розширення значень слів та перекодування контексту. 2. Символіка українського фольклору складається з двох рівнів: жанрово-символічного і світоглядного. На жанровому рівні образи-символи створювались ритуалом, міфом; на світоглядному рівні – на рівні моделі циклічного колообігу життя природи і людини. Система символів українського фольклору на різних етапах розвитку включає символи-архетипи, символи-кліше та психологічні символи. 3. Щодо специфічних рис української міфології, то традиція шанувати богів на Русі мала глибоке коріння. Слов’янський язичницький пантеон увібрав у себе усі попередні вірування та поклоніння.Усі слов'янські боги ділилися на богів сонячних і богів функціональних. Верховне божество слов'ян – це Сварог (він же Рід). До сонячних богів належали: Ярило, Хорс, Сварог та Даждьбог. До функціональних богів - Перун, Велес, Семаргл та Стрибог. Крім того, українці вірили, що їхні краї повсюдно населяють найрізноманітніші духи та демони. Найбільше залишків міфологічних сюжетів та образів українці зберегли в своїх обрядах, звичаях: колядках, щедрівках, веснянках, купальських піснях, замовляннях, забобонах, казках тощо. ЗМІСТ ВСТУП .......................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. СИМВОЛІКА УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРУ 1.1. Сутність та наповнення символу у фольклорі..............................................5 1.2. Символіка українського фольклору..................................................................7 1.2.1. Символи-архетипи....................................................................................7 1.2.2. Символи-кліше........................................................................................15 1.2.3. Психологічні символи ...........................................................................19 РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІЧНІ РИСИ УКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ 2.1. Пантеон українських богів ...............................................................................22 2.2. Духи та демони в українській міфології.........................................................25 2.3. Сюжетно-тематичні особливості української міфології ............................30 ВИСНОВКИ...............................................................................................................34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................35 ВСТУП Актуальність дослідження полягає у тому, що традиції будь-якого народу формуються протягом багатьох сторіч. На їх виникнення й розвиток впливає цілий ряд найрізноманітніших факторів: генетичні особливості етносу, природно-кліматичні умови його перебування, система соціальних зв'язків, взаємодія з іншими народами й культурами тощо. Не є в цьому плані виключенням і українська культура. У спадщині, що дісталася нам від наших далеких предків, чимале місце належить фольклору. Український фольклор насичений різноманітними символами та міфологічними образами. Як зауважують дослідники, символізм та міфологія в українському фольклорі виходять із загальнослов’янської світоглядної системи. Головним принципом цієї системи, за словами М. Костомарова, була еманація [10]. Відповідно до цього принципу, як звичаєва, так і фізична природа уявлялась живою, такою, що містить у кожному своєму явищі життєвий дух Творця. І тому в основі українських міфічних уявлень і символів перебуває первісна форма усвідомленої творчої діяльності людини. На жаль, в Україні відсутні комплексні дослідження інтерпретації символів та міфологічних образів в українському фольклорі. Окремі питання образно-міфологічної та символічної поетики українського фольклору потрапляли в поле зору різних дослідників у різні часи (В. Антонович, Ф. Вовк, О. Веселовський, О. Воропай, В. Гнатюк, П. Єфименко, М. Драгоманов, П. Куліш, М. Костомаров, Я. Новицький, І. Огієнко, М. Данильченко, П. Чубинський, О. Потебня, О. Кульчицький, М. Грушевський, О.Дей та ін.). Однак питання, пов’язані з інтерпретацією символів та міфологічних образів в українському фольклорі, залишаються наразі актуальними. Метою науково-пошукової роботи визначено огляд символіки національного фольклору, а також специфічних рис української міфології. Визначена мета зумовила виконання таких завдань: 1. Визначити сутність та наповнення символу у фольклорі. 2. Розглянути основні символи в українському фольклорі (символи-архетипи, символи-кліше, психологічні символи). 3. Дослідити особливості української міфології та її образів. Об’єктом дослідження став український фольклор. Предмет дослідження – інтерпретація символів та міфологічних образів в українському фольклорі. Для розв’язання визначених завдань і досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: теоретичний аналіз літератури; інформаційно-пошукова діяльність; методи опису, обробки й аналізу інформації. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання його результатів у подальших дослідженнях з даної тематики, а також при вивченні різноманітних тем з народознавства, релігієзнавства та української культури як на шкільних заняттях, так і у гуртковій роботі. Структура науково-пошукової роботи включає вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 36 сторінок. ---------------------------------------- ВИСНОВКИ У науково-пошуковій роботі здійснено комплексний огляд символіки національного фольклору, а також специфічних рис української міфології. У підсумку зауважимо наступне: 1. Найвиразнішою рисою українського фольклору є його символічність. Деякі слова у фольклорі майже втратили номінативне значення і набули нового змісту в межах іншої системи, пов’язаної безпосередньо з картиною світу. Тому сучасна фольклорна картина світу створена внаслідок розширення значень слів та перекодування контексту. 2.Символіка українського фольклору складається з двох рівнів: жанрово-символічного і світоглядного. На жанровому рівні образи-символи створювались ритуалом, міфом; на світоглядному рівні – на рівні моделі циклічного колообігу життя природи і людини. Загалом система символів українського фольклору виражає цілісне розуміння часу. Це відтворюється на рівні світоглядних символів-архетипів, у яких закодована і трансформується із покоління в покоління інформація про гармонію часопростору, неперервність буття і вічність оновлення Сонця і природи. Прагнення узгодити загальні світоглядні структури і моделі часопростору з часом віку людини знайшло своє виваження у символах-кліше. Досвідно-емоційне відчуття цінності миті людського життя з погляду вічності розкривають психологічні символи. 3. Щодо специфічних рис української міфології, то традиція шанувати богів на Русі мала глибоке коріння. Слов’янський язичницький пантеон, який передував хрещенню Русі, був сформований після VI ст. н.е. Він органічно увібрав у себе усі попередні вірування та поклоніння – від духів, які знаходилися на найнижчих щаблях, до поклоніння богині-землі, богам Всесвіту, які займали більш вище положення. Усі слов'янські боги, що складали давній язичницький пантеон, ділилися на богів сонячних і богів функціональних. Верховне божество слов'ян – це Сварог (він же Рід). До сонячних богів належали: Ярило, Хорс, Сварог та Даждьбог. До функціональних богів - Перун, Велес, Семаргл та Стрибог. Крім того, українці вірять, що їхні краї повсюдно населяють найрізноманітніші духи та демони. Гонихмарники, Потерчата, Водяники, Перелесники, Русалки та ін. ховаються поміж високих трав, поміж гілля старих дерев, залягають на дно гірських річок, кричать кажанами у нічному небі; а іще - перестрівають прохожих на дорозі, вичікують одиноких під місячним світлом та заманюють неземною вродою. А хто піддасться, тому вже не вирватись з обіймів природи. Найбільше залишків міфологічних сюжетів та образів українці зберегли в своїх обрядах, звичаях: колядках, щедрівках, веснянках, купальських піснях, замовляннях, забобонах, казках тощо. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Ануфрієв О. Своєрідність образно-символічної поетики української народної культури / О. Ануфрієв [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ird.npu.edu.ua/files/anyfriіev.pdf 2. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях / Г. Булашев. – К., 1992. – С.56-59 3. Василько З. С. Символізація значення слова в українському фольклорному мовленні: автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / З. С. Василько; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – К., 2003. – 20 с. 4. Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. – К., 2003. – С.123-126 5. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності / С. Я. Єрмоленко . – К. : Довіра, 1999. – 430 c. 6. Іовхімчук Н.В. Проблема символу в мові українського пісенного фольклору / Н.В. Іовхімчук [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_NOBG_2013/Philologia/3_152423.doc.htm 7. Історія світової культури: Навч. посіб. / Керівник авт. Коллективу Л. Т. Левчук. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 400 с. 8. Кононенко В. І. Символи української мови / В. І. Кононенко. – Івано-Франківськ : Плай. – 1996. – 272 с. 9. Кононенко А.А., Кононенко С.А. Персонажи словянской мифологии – К., 1993. – С. 51, 143-174. 10. Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. Вибрані праці з фольклористики та літературознавства / М. І. Костомаров – К. : Либідь, 1994. – 383 с. 11. Кримський С. Універсали українського менталітету // Кур'єр Юнеско – 1992 - № 9 – С. 73-76. 12. Кримський С. Національні архетипи як втілення долі та історичного досвіду народу // Віче – 1993 - № 4 – С. 75-83. 13. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп./ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів: Світ, 2005. – 78 с. 14. Лобовик Б.О. Вірування давніх українців та їхніх пращурів / Б.О. Лобовик Б.О. – К.: Укр. центр духовної культури, 1996. – 48 с. 15. Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию / А. Ф. Лосев. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – 479 с. 16. Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій / А. Пономарьов. – К., 1994. – С. 286-291. 17. Понятишин Н. Духи гір, лісів, річок ат вітрів. Карпатська міфологія, чи реальні істоти // Інтернет-портал «В світі» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://vsviti.com.ua/nature/25054 18. Потебня А. А. Слово и миф / А. А. Потебня. – М. : Правда, 1989. – 623 с. 19. Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура / Б. Н. Путилов. – СПб. : Наука, 1994. – 238 с. 20. Слов'янські боги // Інтернет-портал «Цікава історія» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://daktu.info/2012-11-24-20-55-10/3016-slov-yanski-bogi.html 21. Українські символи / [М. Дмитренко, Л. Іваннікова, Р. Лозко, Я. Музиченко, О. Шалак – К. : Народознавство, 1991. – 140 с.
flag-ukrainy-animatsionnaya-kartinka-0016 Тести ЗНО онлайн

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тренажер з правопису української мови


ЗНО КЛУБ

зно клуб

САЙТ ОЛЕКСАНДРА АВРАМЕНКА

Сайт Олександра Авраменка

ЕКСПРЕС-УРОКИ

Експрес-уроки

МОВНИЙ БАР

Мовний бар


ДОВІДНИК З УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОВЖИВАННЯ

Довідник з українського слововживання


ПОСІБНИК ЄВГЕНІЇ ЧАК "ЧИ ПРАВИЛЬНО МИ ГОВОРИМО?"

Посібник Євгенії Чак "Чи правильно ми говоримо?"


ОФІЦІЙНИЙ САЙТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Офіційний сайт української мови

-А (-Я) ЧИ -У (-Ю) В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

-А (-Я) чи -У (-Ю) в родовому відмінкуЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОРТАЛ

Лінгвістичний портал


КОРПУС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Корпус української мови


ПОРТАЛ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Портал української мови

Сайт Олександра АвраменкаЕкспрес-уроки

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК (СУМ)

Електронний підручник (СУМ)

Мовний бар 
Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтів - uCoz